جهانگیری: سیاست‌های اقتصادی‌مان را در دولت دوازدهم ادامه می‌دهیم/ شرط کروبی انجام شده است

جهانگیری: سیاست‌های اقتصادی‌مان را در دولت دوازدهم ادامه می‌دهیم/ شرط کروبی انجام شده است

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به خصوص در زمینه اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت. به گزارش مجموعه…