در حال حاضر تنها تبلیغ به صورت رپوتاژ آگهی در سایت مجموعه زندگی امکان پذیر است و هنوز مکان های تبلیغات بنری و متنی مشخص نشده است. (این صفحه در حال تکمیل است)