راه‌اندازی سامانه جذب دانشجویان بین‌المللی دانشگاه شهید چمران

راه‌اندازی سامانه جذب دانشجویان بین‌المللی دانشگاه شهید چمران

در راستای تحقق سیاست‌های وزارت علوم مبنی بر بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها، سامانه جذب دانشجویان بین‌المللی دانشگاه شهید چمران اهواز راه‌اندازی شد. به گزارش ایسنا، گزاره بین‌المللی…