مجموعه زندگی

سردار سلیمانی

پست معنادار سردار سلیمانی پس از حمله موشکی سپاه

پست معنادار صفحه اينستاگرام رسمی سردار سليمانی پس از حمله موشکی سپاه به داعش

سیعلَمُ الّذینَ ظلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبون

آنان که ظلم کردند بزودی خواهنددانست به چه کیفرگاهی بازمی‌گردند
پست معنادار حاج قاسم پس از حمله موشکی سپاه