مجموعه زندگی

نتیجه مسکن مهر جهش ۷۶۰ درصدی قیمت زمین بود

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر می خواست به مردم کمک کند ولی وقتی نتیجه این مداخله ۷۶۰ درصد افزایش قیمت زمین و ۵۰۰ درصد قیمت مسکن است این چه کمکی است؟ ممکن است تک خانوار یک استفاده ای کند ولی به صورت ملی، نتیجه این مداخلات معکوس خواهد بود.

به گزارش مجموعه زندگی به نقل از ایسنا، عباس آخوندی در هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن اظهار کرد: آنچه باید بپذیریم پذیرش تغییر و سکونت جمعیت شهری در ایران است اما به نظر می رسد هنوز از  این موضوع یک تصور واقعی نداریم. به همین دلیل انتظارات از بخش مسکن در حوزه های مختلف از بهره بردار و سیاست گذار فاصله های زیادی از هم دارد.

 دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم روند مهاجرت کند شده است

وی افزود: آنچه برای من بسیار مهم است داشتن تصویری از وضعیت سکونتگاههای ایران است. شاید این بحث ها را صدها بار شنیده باشید، ترکیب جمعیت روستایی، مهاجرت روستایی، تغییر تناسب جمعیت و غیره که زیاد شنیدیم و همه هم درست است. ولی وقتی این سخنها گفته می شود یک تصویری در ذهن ما  است که این روند با شتاب گذشته ادامه دارد و به همین دلیل از سیاستگذار انتظار ایجاد می شود. اما فارغ از اینکه ما دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم روند مهاجرت به شدت کند شده است و در حوزه جمعیت شهری به یک تعادل جمعیتی نسبی رسیده ایم این پیام اصلی است که اگر قبول کنیم تمام ساختار سیاستگذاری جابه جا می شود.

 صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در ازای ۴۸۰ هزار نفر رشد جمعیت

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جمعیت حدود ۳ میلیونی تهران به ۸.۷ میلیون نفر رسیده است گفت: نکته بسیار مهم این است که بدانیم روند تحول جمعیت چگونه است. تهران جاذب ترین بخش جمعیت بوده است. دقیقا در اوج زمانی که شهرفروشی در تهران در جریان بوده است که ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده جمعیت تهران از سال سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۵ کلا ۴۸۰ هزار نفر رشد کرده است. این نشان می دهد درست است که این شهر پایتخت است و از نظر تصورات ذهنی و آمار دهه ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ نشان می دهد رشد بسیار بالا بوده است ولی این رشد مراحل نهایی خود را طی می کند.

جمعیت پذیری تهران ۱۰.۵ نفر است در حالی که جمعیت ۸.۷ میلیون نفر است

آخوندی تصریح کرد: همین الان جمعیت پذیری شهر تهران بدون اینکه واحد جدیدی ساخته شود حدود ۱۰.۵ میلیون است؛ در حالی که ۸.۷ میلیون نفر جمعیت دارد. پس باید ببینیم آیا می توانیم سیاستهای گذشته را ادامه دهیم. اتفاقی افتاده که مجبوریم تجدیدنظر کنیم. اگر به این اجماع نرسیم همچنان می خواهیم با یکدیگر کشتی سیاسی بگیریم.

وی آمار سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را بسیار مهم دانست و افزود: بخش عمده ای از جابه جایی جمعیت اتفاق افتاده است. دیروزدر شورای عالی شهرسازی بحث شهر قم بود که در ۵ سال گذشته تحولات جمعیتی در این شهر حدود ۱۲۵ هزار نفر به جمعیت قم اضافه شده است؛ در حالی که این شهر یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران از داخل و از بیرون از ایران بوده است. این به معنای این نیست که تقاضای مسکن به صفر رسیده است ولی اگر به این درک نرسیم انتظاراتی که از بخش مسکن داریم متفاوت خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تولید انبوه در بعضی نقاط از جمله اکباتان گفت: الان اگر بخواهیم چنین کاری را تکرار کنیم غیرممکن است بازار داشته باشد. در این سمینار باید راجع به این موضوع بحث شود. آخر کار اگر اقتصادی نگاه کنیم یک فعال اقتصادی باید بازار داشته باشد. اگر به صورت اجتماعی نگاه کنیم باز هم بایدببینیم که دامنه تقاضا کجاست. از هر حیثی نگاه کنیم باید یک فهمی از این تحول داشته باشیم.

آخوندی اصل مساله مسکن را موضوع کیفیت دانست و تاکید کرد: الان مساله اختلاف طبقاتی، کیفیت زندگی، قیمت میانگین مسکن در دو نقطه شهر است. صورت مساله دیگر کمی نیست. اگر به این موضوع توجه نکنیم دوباره همه به دنبال این خواهند رفت که یک فیل هوا شود و یک پروژه عجیب و غریب از طرف دولت ارایه شود. حال آنکه بستر جامعه عوض شده است. البته درک این تحول بسیار زمان بر است.

وی تصریح کرد: وقتی مرکز آمار می گوید ۵۰۰ هزار مسکن خالی در تهران است مفهومش این است که اتفاقی افتاده که جامعه از آن به دلیل نداشتن یک تصویر درست از تحولات، بی توجه بوده است. گفته می شود فقط  در منطقه یک تهران ۳۴ هزار واحد مسکونی نوساز آماده مشتری وجود دارد. آمار معاملات شهر تهران نشان می دهد بیشترین ساخت و ساز در منطقه ۲۲ است ولی از نظر نرخ معاملات جزو کمترین آمار معاملات است. اگر می خواهیم برای بخش مسکن سیاست گذاری کنیم باید این اتفاقات را خوب بفهمیم در غیر این صو رت به بیراهه می رویم.

 طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ قیمت زمین در تهران ۸.۶ برابر شد

وزیر راه و شهرسازی درخصوص علامت دهی غلط سیاست گذاران به حوزه مسکن با ارایه آماری از دولتهای نهم، دهم و یازدهم گفت: بیشترین مداخلات دولت در حوزه مسکن در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ انجام شد که در تاریخ ایران بی سابقه است. بیشترین آمار شهرفروشی نیز در همین دوره است. دوره ای که عرضه به اوج می رسد بایدانتظار داشته باشیم که قیمت به حضیض برسد ولی قیمت زمین در تهران طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بالغ بر ۸.۶ برابر یعنی ۷۶۰ درصد رشد داشت. طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ رشد قیمت زمین ۲ صدم درصد یعنی در حد صفر بوده است.

آخوندی خاطرنشان کرد: قیمت مسکن در شهر تهران سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بالغ بر ۶ برابر شد یعنی ۵۰۰ درصد رشد. قیمت مسکندر سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۱.۱ برابر شده یعنی ۱۰ درصد رشد.

وی یادآور شد: وقتی ۷۶۰ درصد تورم در قیمت زمین و ۵۰۰ درصد تورم قیمت مسکن داشته باشیم آیا زندگی مردم بهتر می شود یا مردم را در وضعیت عزلت قرار می دهیم؟ مسکن مهر می خواست به مردم کمک کند ولی وقتی نتیجه این مداخله ۷۶۰ درصد افزایش قیمت زمین و ۵۰۰ درصد قیمت مسکن است این چه کمکی است؟ ممکن است تک خانوار یک استفاده ای کند ولی به صورت ملی، نتیجه این مداخلات معکوس خواهد بود.

 ۷۴ درصد جمعیت شهری و ۲۶ درصد روستایی است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید قبول کنیم که ۷۴ درصد جمعیت شهری و ۲۶ درصد جمعیت روستایی با نرخ رشد بسیار کم مواهجهیمگفت: پیام این مووضع این است که امکان عرضه پروانه ساختمانی جدید در کلانشهرها دیگر وجودندارد. اگر متوجه نشویم و به روال گذشت ادامه دهیم فقط با رشد ناکارآمدی اقتصادی مواجه خواهیم شد. مگر می توانیم خلاف تحولات جمعیتی حرکت کنیم؟ بنابراین باید همه سیاستها را بازنگری کنیم. اگر این رامتوجه شویم به ارتقای کیفیت زندگی می رسیم. باید بدانیم آیا مردم خوب زندگی می کنند؟ نه بسیار بد زندگی می کنند؟ آیا نیاز به مسکن نیست؟ چرا هست ولی مسکنی که جایگزین مسکن بد شود. به ازای هر مسکن خوب که می سازیم یک مسکن بد از بین نرود این فاصله فقیر و غنی مدام افزایش پیدا می کند.

 سیاست ما بازآفرینی شهری است

وی گفت:علت اینکه ما بحث بازافرینی شهری را مطرحمی کنم همین یک جمله است که کسی که در وضعیت بدی زندگی می کند زندگی اش ارتقا پیدا کند. بازآفرینی شهری، خلق مجدد شهر است. در این بحث خیلی سخن است که به محله محوری برمی گردد. شهر یک سازمان اجتماعی، فرهنگی است و اگر به آن برگردیم می بینیم که در محله، روابط اجتماعی شکل می گیرد که مردم در سختی و خوشی کنار هم هستند. نه این سیستم کالایی شده زندگی که آدمها افتخار می کنند همسایه شان را نمی شناسند و همسایه شان مزاحمشان نیست.

آخوندی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته مکرر به هویت ایران شهری تاکید کرده ام خاطرنشان کرد: اگر در حوزه فرهنگ و تمدن ایران شهری برگردیم باید به ساختار محله برگردیم. آن وقت می بینیم که محله فقط واحد مسکونی نیست بلکه مدرسه، درمانگاه، خانه محله و خدمات دیگر دارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تولیدکننده انبوه مسکن دیگر کارش این نیست که در بیابان خانه بسازد بلکه باید در محله بیاید و به کمک ساکنان، ساخت مجددی را ایجاد کند و ارزش افزوده ایجاد کند.

انتهای مطلب

سایت خبری تحلیلی مجموعه زندگی

لینک منبع

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *