مجموعه زندگی

ظریف

ظریف الجزایر را به مقصد موریتانی ترک کرد

محمد جواد ظریف در ادامه سفرش به شمال آفریقا الجزایر را به مقصد موریتانی ترک کرد.

به گزارش ایسنا، سفر ظریف به شمال آفریقا دو روزه و به سه کشور الجزایر، موریتانی و تونس می‌باشد.

اولین مقصد این سفر الجزایر بود.

هدف از سفر ظریف به این سه کشور، تعمیق روابط دو جانبه و گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای یاد شده و همچنین رایزنی در خصوص تحولات منطقه از جمله سوریه و مسائل خلیج فارس  از جمله اهداف این سفر عنوان شده است.